بیت کوین
تحلیلگران می گویند قیمت پایین بیت کوین می تواند ۵۰ هزار دلار باشد با فرض اینکه بیت کوین در این چرخه از ۲۰۰ هزار دلار فراتر رود

قیمت بیت کوین در ماه اکتبر نشانه هایی از حباب دوگانه مشابه روند صعودی در سال 2013 را نشان داده است و سفته بازان تلاش..

Read More